Sözlükte "kalite kontrolü" ne demek?

1. Her türlü malın nitelik ve özelliğinin belirlenmesi için yapılan analiz ve denetimkalite kontrolü

Kalite kontrolü kelimesinin ingilizcesi

n. quality control

Kalite kontrolü ne demek? (Ekonomi)

(Quality control) Üretici firma tarafından, üretimi kontrol etmek veya standardını sürdürmek için uygulanan süreç, yöntem veya politikalar. Böylece üretim ve işçiliğin firmanın koyduğu ölçülere uygunluğundan emin olunur. Kontrol yöntemleri, üretilen malların sistematik örneklemesine dayanıyorsa buna da İstatistik Kalite Kontrolü denir.

--Reklam--